שלבים ומועדים

האולפניאדה כוללת שלושה שלבים המצליחות בשלב הראשון - עולות לשלב השני, והמצטיינות בשלב השני - מעפילות לגמר.

השלב הראשון: יום שלישי י"ד בחשוון תשע"ט  23/10/2018

השלב השני: יום רביעי י"א בטבת תשע"ט  19/12/2018

שלב הגמר: יום שלישי י"ד באדר א' תשע"ט  19/2/2019

מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750713 פקס: 02-6750950 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu