Pictures

 To enlarge: click on the pictures
Closing Ceremony 5774
תמר פרייס
זוכה במקום הראשון
תמר פרייס
זוכה במקום הראשון
שרון רוט
זוכה במקום השני
עדי אשר
זוכה במקום השלישי
הענקת תעודה לאולפנית ישורון - פתח תקווה - מקום ראשון
הענקת תעודה לאולפנת בהר"ן גדרה - מקום שני
הענקת תעודה לבי"ס בית שולמית - מקום שלישי
תפאורת רקע
ליווי מוזיקלי בארוע
מר עקיבא קדרי
מיזמי האולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
הרב ברוך סליי
העיתונאי קובי אריאלי
פרופסור עלי מרצבך
ד"ר זיוה דויטש
ראש החוג למתמטיקה
קהל המשתתפים באולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
ד"ש מהמשפחות מחו"ל
התפלגות פתרונות השלב הראשון
ד"ר דבורה רוזנווסר
רקטור המכללה
הרב ד"ר יהודה שוורץ
מפקח באגף להכשרת עובדי הוראהClosing Ceremony 5772
תהילה גרבובסקי
זוכה במקום הראשון
חנה אוטיס
זוכה במקום השני
עדי אשר
זוכה במקום השלישי
תפאורת רקע
ליווי מוזיקלי בארוע
ד"ר זיוה דויטש
ראש החוג למתמטיקה
קהל המשתתפים באולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
ד"ר דבורה רוזנווסר
ראש המכללה
הרב ד"ר יהודה קופרמן
הרב דוד אביחיל
העיתונאי קובי אריאלי
פרופסור ישראל אהרוני
דלית שטאובר
מנכ"לית משרד החינוך
פרופסור עמוס אלטשולר
ד"ר זיוה דויטש
ראש החוג למתמטיקה
מר עקיבא כדרי
מיזמי האולפניאדה
קהל המשתתפים באולפניאדה
הענקת תעודות לאולפנות הזוכות
הענקת תעודות לאולפנות הזוכות
הענקת תעודות לאולפנות הזוכותClosing Ceremony 5770
לורה ברגמן הזוכה במקום הראשון
יפעת אהרן אחת משתי הזוכות במקום השני
עטרה גוטמן אחת משתי הזוכות במקום השני
לורה ברגמן הזוכה במקום הראשון וד"ר דבורה רוזנווסר ראש המכללה
מר עקיבא קדרי מיוזמי האולפניאדה
ד"ר זיווה דוייטש, מיוזמי האולפניאדה וראש החוג למתמטיקה
שר החינוך מר גדעון סער מברך את מתמודדות האולפניאדה
שר המדע פרופ דניאל הרשקוביץ בהרצאה על יציבות מתמטית ויציבות נפשית
ברכת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו
ברכת נשיא המדינה מר שמעון פרס
המתמודדות פותרות שאלון בפומבי
שר החינוך ושר המדע בשיחת רעיםClosing Ceremony 5768
ברוכים הבאים לאולפניאדה
ד"ר זיוה דויטש ועקיבא קדרי
יוזמי האולפניאדה
פרופ. יולי תמיר, שרת החינוך
וד"ר דבורה רוזנווסר, ראש המכללה
ד"ר דבורה רוזנווסר ראש המכללה, פרופ. יולי תמיר שרת החינוך
וד"ר חנה פרל מפמ"ר מתמטיקה
ד"ר זיוה דויטש, ראש החוג למתמטיקה ומיוזמי האולפניאדה
מר עקיבא קדרי, עורך כתב העת המתמטי "אלף0" ומיוזמי האולפניאדה
הרב נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה
פרופ. עלי מרצבך
הרצאה על גורלות במקורות
מצגת:מקריות וגורלות בהלכה
ד"ר זיוה דויטש ועקיבא קדרי
חידות בניחוח פורימי
מיספורים: חידות בניחוח פורימי
כיבוד בטקס
כיבוד בטקס
אתנחתא מוסיקלית
קהל
ד"ר חנה פרל ומנהלת המוסד הזוכה במקום השלישי פלך קרית עקרון
שרת החינוך ועקיבא קדרי
מכריזים על הזוכה במקום הראשון
שרת החינוך והזוכה במקום הראשון רחל שטרן מאולפנת חורב, ירושליםClosing Ceremony 5767
ד"ר זיוה דויטש, ראש החוג למתמטיקה ומיוזמי האולפניאדה
מר עקיבא קדרי, מיוזמי האולפניאדה
הרב ד"ר יהודה קופרמן, ראש מוסדות המכללה
ד"ר זיוה דויטש מברכת
קהל
קהל
פרופ' הלל פירסטינברג
הכיבוד בטקס
הכיבוד בטקס
הכיבוד בטקס
מר עקיבא קדרי מכריז על הזוכות
פרופ ישראל אהרוני ומר עקיבא קדרימעניקים את התעודות לזוכות
ד"ר זיוה דויטש, מר עקיבא קדרי, ואמה של התלמידה הזוכה במקום הראשון
פרופ ישראל אהרוני
ד"ר זיוה דויטש, מר עקיבא קדרי והתלמידה הזוכה במקום השניClosing Ceremony 5766
הרב ד"ר יהודה קופרמן,
ראש מוסדות המכללה
ד"ר זיוה דויטש, ראש החוג למתמטיקה ומיוזמי האולפניאדה
מר עקיבא קדרי, עורך כתב העת המתמטי "אלף0" ומיוזמי האולפניאדה
ד"ר חנה פרל, מפמ"ר מתמטיקה
חידות מתמטיות - מצגת
פרופ ישראל אומן,
חתן פרס נובל לכלכלה
פרופ ישראל אומן בהרצאה
עיצוב הסביבה
ד"ר דבורה רוזנווסר, ראש המכללה
הקהל באולם
ד"ר רוזנווסר מעניקה את התעודה לזוכה במקום השלישי
פרופ' אומן מעניק את התעודה לזוכה במקום השני
פרופ אומן והזוכה במקום השני
פרופ אומן והזוכה במקום שלישי
פרופ אומן מעניק את התעודה להורי התלמידה הזוכה במקום ראשון
Math Department – Ulpaniada, Michlalah Jerusalem P.O.B. 16078 Bayit Vegan Jerusalem 91160 Tel: +972-2-6750713 Fax: +972-2-6750950
Email: ulpaniada1@michlalah.edu