הרשמת תלמידה

ניתן להדפיס את הטופס ולפקססו למספר: 02-6750718
להדפסה לחצו כאן
טופס זה מיועד לתלמידות שבית הספר שלהן לא נרשם לתחרות והן מעוניינות להשתתף באופן פרטי.

*שם פרטי:
*שם משפחה:
כתובת:
מיקוד:
עיר:
טלפון:
טלפון נייד:
*דואר אלקטרוני:
שם המוסד:
נא להזין שם ועיר בית הספר
במידה ושם המוסד לא מופיע ברשימת המוסדות

כיתה:
מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750713 פקס: 02-6750950 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu