הרשמת בת שירות לאומי

מיועד לבנות שירות לאומי המשרתות בתשע"ט
ניתן להדפיס את הטופס ולפקססו למספר: 02-6750718
להדפסה לחצו כאן

*שם פרטי:
*שם משפחה:
כתובת:
מיקוד:
עיר:
טלפון:
טלפון נייד:
*דואר אלקטרוני:
מקום ועיר שירות:
בוגרת בית ספר:
שם ועיר בית הספר
אם הוא לא נמצא ברשימה הקודמת:
*אגודה:
מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750713 פקס: 02-6750950 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu