השלב הראשון

י"ד בחשוון תשע"ט, 23/10/2018

השלב השני

י"א בטבת תשע"ט, 19/12/2018

שלב הגמר

י"ד באדר א' תשע"ט, 19/2/2019


כניסה לשלב הראשון

שם משתמש:
סיסמה:
מערכת האולפניאדה - החוג למתמטיקה ת.ד. 16078, בית וגן ירושלים, 91160 טלפון: 02-6750713 פקס: 02-6750950 דוא"ל: ulpaniada@michlalah.edu